Starte og utvikle bedrift

Vi har ulike tilbud for gründere og nyetablerere som ønsker å ta en spennende idé eller konsept fra skissebordet til markedet:

Vi tilbyr hjelp til gründere og entreprenører i fasen fra idé til marked. Ta kontakt for en prat om hjelp til oppstart og forretningsplanlegging. 

tjenester

Vi bistår gründere og etablerte bedrifter med å finne riktige finansielle støtteordninger og til å skrive søknader. 

 

tjenester

Industrihagen er del av et stort nettverk og kan koble deg med relevante kunder, nettverk og samarbeidspartnere. 

FI Industrihage i tall:

Ledende INDUSTRIMILJØ

FI Industrihage er en del av SIVAs nasjonale Næringshageprogram. FI Industrihage har Fosenregionen som nedslagsfelt, og har historisk utgangspunkt i et av Norges mest høyteknologiske industrimiljø. Mange av bedriftene i industrihagen har industri som hovedgeskjeft, men flere virker også innen andre næringer. Alle typer bedrifter er velkommen til å ta kontakt med oss. 

En sentral del av vårt arbeid dreier seg om å søke offentlig prosjektfinansiering og utviklingsmidler for våre bedrifter i oppstarts-, vekst- og omstillingsfasen.

0
Antall målbedrifter i FI Industrihage
0
Antall Næringshager i Norge

Kompetanse

Vi bistår med veiledning og rådgivning til forretningsutvikling, finansiering, omstilling og kobling til relevante bransjer og nettverk. 

Nettverk

Industrihagen samarbeider med flere nettverk og bransjerettede klynger. Vi kan bistå med kobling mot kompetanse, kunder og samarbeidspartnere. 

Rull til toppen