Om oss

FI Industrihage arbeider for utvikling av næringslivet i Fosenregionen. Industrihagemiljøet består av 55 bedrifter som enten er samlokaliserte i industrishagen eller tilknyttet gjennom tett oppfølging og samarbeid. Vi tilbyr bedrifter i distriktene et innovativt, faglig og sosialt utviklingsmiljø.

Hva er FI Industrihage?

FI Industrihage er en del av SIVAs Næringshageprogram, hovedmålet å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv – fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal også styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør.

FI Industrihage sin målsetning er å skape et attraktivt utviklings- og kompetansemiljø i Fosenregionen. Vi legger til rette for aktiviteter, koblinger og prosjekter for næringslivet lokalt og regionalt.

Industrihagen bidrar til næringsutvikling i Fosenregionen gjennom å: 

  • Tilrettelegge for bedriftsetableringer
  • Utvikling og vekst i etablerte bedrifter
  • Bidra til søknadsskriving, forretningsplanlegging og markedsstrategi for Industrihagebedriftene
  • Initiere til møteplasser og kompetanseaktiviteter for bedrifter og næringsliv på Fosen.
  • Koble bedrifter med relevante nettverk og kontakter regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss:

Kine Kilen

Leder, FI Industrihage
+47 90 97 82 50
[email protected]

Bjørn Damhaug

CEO, FI
+47 98 86 44 44
[email protected]

Jørgen Fallmyr

CFO, FI 
+47 47 64 00 80 
[email protected]

Mikael Sætereid

Communications Advisor, FI 
+47 95 16 13 34 
[email protected]

Marianne Brøttem

COO, FI 
+47 47 91 06 99
marianne@fi-nor.no

Ivar Blikø

CTO, FI
+47 93 05 87 56
[email protected]

Marius Tvinnereim

Head of Communications, FI
+47 93 09 99 53
[email protected]

Vårt hovedkontor

Brekstad

Trondheim

FI Industrihage i tall:

Ledende INDUSTRIMILJØ

FI Industrihage er en del av SIVAs nasjonale Næringshageprogram. FI Industrihage har Fosenregionen som nedslagsfelt, og har historisk utgangspunkt i et av Norges mest høyteknologiske industrimiljø. Mange av bedriftene i industrihagen har industri som hovedgeskjeft, men flere virker også innen andre næringer. Alle typer bedrifter er velkommen til å ta kontakt med oss. 

En sentral del av vårt arbeid dreier seg om å søke offentlig prosjektfinansiering og utviklingsmidler for våre bedrifter i oppstarts-, vekst- og omstillingsfasen.

0
Antall målbedrifter i FI Industrihage
0
Antall Næringshager i Norge

Kompetanse

Vi bistår med veiledning og rådgivning til forretningsutvikling, finansiering, omstilling og kobling til relevante bransjer og nettverk. 

Nettverk

Industrihagen samarbeider med flere nettverk og bransjerettede klynger. Vi kan bistå med kobling mot kompetanse, kunder og samarbeidspartnere. 

Rull til toppen