Nettverk og klynger

FI Industrihage er del av et stort miljø og jobber tett med bransjerettede klynger i Midt-Norge som NCE Aquatech Cluster, MIDSEC Cluster, Fornybarklyngen, Smartgrid Services Cluster og Smart Water Norway. Gjennom Fosen Innovasjon har industrihagen også tilgang til inkubatortjenester.

NCE Aquatech Cluster

NCE Aquatech Cluster er en av verdens største havbruksklynger med over over 100 partnerbedrifter. Ca 80% av partnerne er fra leverandørsiden, og en rekke produsenter, forsknings- og undervisningsaktører og organisasjoner er også sentrale aktører i klyngen.

Klyngens fokusområde – bærekraftig matproduksjon i sjø – samt deltakernes tyngde og felles ambisjoner mot et internasjonalt marked, ga klyngen status som NCE-prosjekt sommeren 2016.

FI og BDO mobiliserte frem klyngen i 2016 og sitter sammen i klyngemanagementet.  

MIDSEC Cluster

Mid Norway Defence and Security Cluster utvikler verdensledende løsninger for et tryggere samfunn. 

MIDSEC har ca 40 medlemsbedrifter pluss en rekke tilknyttede samarbeidspartnere og fagmiljøer. Klyngen fremmer kompetanseutvikling og samarbeidsprosjekter innenfor autonomi, vedlikehold, overvåkningssystemer, internasjonalt industrisamarbeid mm. 

Bedriftenes leveranser omfatter bl.a. teknologi, produkter og tjenester til både sivile virksomheter og Forsvaret. Leveransene omfatter banebrytende løsninger for sikring av miljø, objekter og områder på sjø og land, bl.a. autonome systemer, kunstig intelligens (AI), fysisk sikring, elektronikk, vedlikeholdssystemer, maskinering og mekanikk, cybersikkerhet, logistikk mm. 

MIDSEC har forankring i Midt-Norge, mens klyngens nedslagsfelt er nasjonalt og internasjonalt. Klyngen ledes av FI og støttes av Trøndelag Fylke og Innovasjon Norge.

Fornybarklyngen

Fornybarklyngen er en næringsklynge som skal bidra til bærekraftig verdiskaping ved å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier. Klyngen vil legge til rette for samarbeid for å utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi og legge til rette for kunnskapsutvikling og innovasjon. Fornybarklyngen samler aktører fra hele verdikjeden for fornybar energi og tilhørende teknologier, og har sitt tyngdepunkt i Trøndelag.

FI er forretningsfører for klyngen. 

Smart Water Norway

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis scelerisque dui sit amet libero auctor, ac fringilla purus pellentesque. Sed convallis ante lorem, sed cursus lacus varius eu. 

Mauris maximus, turpis vel dignissim fringilla, magna tellus molestie velit, nec mollis libero massa vitae lorem. In hac habitasse platea dictumst. 

Smart Grid Services Cluster

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis scelerisque dui sit amet libero auctor, ac fringilla purus pellentesque. Sed convallis ante lorem, sed cursus lacus varius eu. 

Mauris maximus, turpis vel dignissim fringilla, magna tellus molestie velit, nec mollis libero massa vitae lorem. In hac habitasse platea dictumst. 

FI Industrihage i tall:

Ledende INDUSTRIMILJØ

FI Industrihage er en del av SIVAs nasjonale Næringshageprogram. FI Industrihage har Fosenregionen som nedslagsfelt, og har historisk utgangspunkt i et av Norges mest høyteknologiske industrimiljø. Mange av bedriftene i industrihagen har industri som hovedgeskjeft, men flere virker også innen andre næringer. Alle typer bedrifter er velkommen til å ta kontakt med oss. 

En sentral del av vårt arbeid dreier seg om å søke offentlig prosjektfinansiering og utviklingsmidler for våre bedrifter i oppstarts-, vekst- og omstillingsfasen.

0
Antall målbedrifter i FI Industrihage
0
Antall Næringshager i Norge

Kompetanse

Vi bistår med veiledning og rådgivning til forretningsutvikling, finansiering, omstilling og kobling til relevante bransjer og nettverk. 

Nettverk

Industrihagen samarbeider med flere nettverk og bransjerettede klynger. Vi kan bistå med kobling mot kompetanse, kunder og samarbeidspartnere. 

Rull til toppen