Næringshagebedrifter

FI Industrihage jobber på lag med bedriftene og det regionale næringslivet på Fosen. Som målbedrift får du tilgang på FI Industrihage sitt regionale nettverk,  SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk, og bransjerettede næringsklynger.  Industrihagen består av bedrifter innen et bredt spekter av bransjer og sektorer. Alle utviklingsorienterte bedrifter i Fosenregionen er velkommen til å bli del av Industrihagen.  

Ta kontakt i dag for å undersøke hva vi kan bidra med for din virksomhet!

FI Industrihage i tall:

Ledende INDUSTRIMILJØ

FI Industrihage er en del av SIVAs nasjonale Næringshageprogram. FI Industrihage har Fosenregionen som nedslagsfelt, og har historisk utgangspunkt i et av Norges mest høyteknologiske industrimiljø. Mange av bedriftene i industrihagen har industri som hovedgeskjeft, men flere virker også innen andre næringer. Alle typer bedrifter er velkommen til å ta kontakt med oss. 

En sentral del av vårt arbeid dreier seg om å søke offentlig prosjektfinansiering og utviklingsmidler for våre bedrifter i oppstarts-, vekst- og omstillingsfasen.

0
Antall målbedrifter i FI Industrihage
0
Antall Næringshager i Norge

Kompetanse

Vi bistår med veiledning og rådgivning til forretningsutvikling, finansiering, omstilling og kobling til relevante bransjer og nettverk. 

Nettverk

Industrihagen samarbeider med flere nettverk og bransjerettede klynger. Vi kan bistå med kobling mot kompetanse, kunder og samarbeidspartnere. 

Rull til toppen