Bli næringshagebedrift

Som målbedrift i FI Industrihage får du:

  • Tilgang på tidligfase rådgivning til gunstige priser
  • Tilgang til nettverk
  • Kapitaltilgang (indirekte)
  • Bistand til prosjektutvikling
  • Kobling mot FoU
  • Kobling mot potensielle kunder og samarbeidspartnere
  • Enkel inngang i bransjerettede nettverk
  • Tilgang til kontor- og produksjonslokaler

Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan vi kan tilrettelegge for din vekst og utvikling i FI Industrihage. 

Ta kontakt

Kine Kilen

Leder, FI Industrihage
+47 90 97 82 50
[email protected]

FI Industrihage i tall:

Ledende INDUSTRIMILJØ

FI Industrihage er en del av SIVAs nasjonale Næringshageprogram. FI Industrihage har Fosenregionen som nedslagsfelt, og har historisk utgangspunkt i et av Norges mest høyteknologiske industrimiljø. Mange av bedriftene i industrihagen har industri som hovedgeskjeft, men flere virker også innen andre næringer. Alle typer bedrifter er velkommen til å ta kontakt med oss. 

En sentral del av vårt arbeid dreier seg om å søke offentlig prosjektfinansiering og utviklingsmidler for våre bedrifter i oppstarts-, vekst- og omstillingsfasen.

0
Antall målbedrifter i FI Industrihage
0
Antall Næringshager i Norge

Kompetanse

Vi bistår med veiledning og rådgivning til forretningsutvikling, finansiering, omstilling og kobling til relevante bransjer og nettverk. 

Nettverk

Industrihagen samarbeider med flere nettverk og bransjerettede klynger. Vi kan bistå med kobling mot kompetanse, kunder og samarbeidspartnere. 

Rull til toppen